Kulturminne november: Skjoldmøysteinen - pila som bommet på hellige Olav

Når man kjører riksvei 9 gjennom Helle, så passerer alle en bautastein - Skjoldmøysteinen - i veikanten. Tradisjon og sagn knytter denne til en reise som hellige Olav gjorde gjennom Setesdal.

Skjoldmøysteinen. Foto Ingvild Paulsen, Aust-Agder fylkeskommune.

Bautasteinen står mellom Rv9 og et våningshus på vestre side av hovedveien på Helle i Valle kommune. Den er flyttet en gang på 1970-tallet, og har tidligere stått nærmere våningshuset. Skjoldmøysteinen som den kalles på folkemunne, måler 1,8 m høy og er godt synlig fra veien. Den er registrert som automatisk fredet kulturminne under id 21933.

Kartutsnitt fra Askeladden. Pilen markerer den geografiske plasseringen av bautasteinenDet hører et spesielt tradisjonssagn til denne bautasteinen. Det sies at Olav den hellige dro gjennom denne dalen. Skjoldmøyene fikk vite om dette og ville ta knekken på han. Skjoldmøyene var kvinnelige krigere som var i slekt med de norrøne nornene, ofte også kalt «Odins møyar» siden det var de som plukket ut hvem som skulle til Valhall på oppdrag fra den norrøne guden Odin. De var skjebnegudinner og kunne «ri vinden over land og hav».

Skjoldmøyene skaut med pil etter Olav den hellige da han reiste forbi gården. Pilen bommet og ble stående på skrå på gårdstunet.

«Skjoldmøysteinen» - bautasteinen på gårdstunet ved riksvei 9 på Helle (Foto: Marita Fleseland – Aust-Agder fylkeskommune).Sagnet slutter imidlertid ikke der. Da skjoldmøyene fant ut at de hadde bommet, kastet de en flyttblokk etter han. Heddesteinen ble flyttblokken kalt, og den ruver i landskapet nær riksveien, ca. 450 m sør for gården og bautasteinen.

For å lese lett litteratur om skjoldmøyene eller norrøn mytologi kan man se på følgende bøker:

-        Soga om Skjoldmøyane: roman. Hallvard Sandnes 1943.

-        Norrøn religion- myter, riter og samfunn. Gro Steinsland 2005.

-        Mennesker og makter i Vikingens verden. Gro Steinsland og Preben Meulengracht Sørensen 1994.