"Et godt varp" 2014-2017

"Et godt varp 2014 - 2017" Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder fylke ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 25.feb 2014. Strategien viser hva som skal være prioriterte satsningsområder på kulturminnevernområdet i regi av Aust-Agder fylkeskommune i perioden 2014-2017.

Hovedmål: Aust-Agder er et fylke rikt på kulturminner. Ved å utvikle kulturarven og by på opplevelse, kunnskap, og historier knyttet til kulturminner vil vi bidra til økt bevissthet, engasjement og vilje til å ta vare på og bruke kulturminner i Aust-Agder. Kulturarven skal forvaltes på en slik måte at den ikke forringes, og den skal være tilgjengelig for alle.

Les strategien her

”Mennesker er menneskers gledeDette visdomsordet fra Håvamål forteller oss hva som gir oss mennesker mening og verdi i livet. Når alt kommer til alt så er det våre relasjoner og vårt samspill med andre mennesker som er viktig i livet.

Kulturminner er håndfaste spor etter levde liv, de er gode historier og de har verdi fordi de formidler historier om menneskers levemåter på en håndgripelig og konkret måte. Verden endrer seg fort. Kulturminner og kulturmiljøer synliggjør tid og endring, og er referanser i et format som mennesker forstår. Fysiske omgivelser som kommuniserer med mennesker og som innbyr til relasjoner og refleksjon er attraktive i dag. I fremtiden vil de være en mangelvare.

Strategien er en videreføring av ”Et godt varp” strategisk plan for kulturminner 2010-2013, og vedlegg,  hovedmål og fire satsningsområder er de samme.  Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

 
Skiftenøkkel fra Bratteklev skipsbyggeri Foto: Ingvild Paulsen/AAfk