Tilskudd til den kulturelle spaserstokken

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige midler. Disse midlene fordeles ikke etter søknad men etter folketall i kommunene, med en skjerming av de minste kommunene.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. 

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Kontaktperson: Rune Kristiansen, e-post: rune@aabk.no, tlf. 37 01 76 80