Priser og stipend

Fylkeskommunen deler årlig ut kulturpris og tildeler kulturstipend og kunstnerstipend.

Prismottakere 2016: Daglig leder for Kortfilmfestivalen Elisabeth Aalmo mottok prisen på vegne av festivalen, her sammen med fylkesordfører Tellef Inge Mørland. De er flankert av filmskaper Iain Forbes (til venstre) og kunsthåndverker og fotograf Ketil Olav Sand, som mottok fylkeskommunens kulturstipend. Foto: AAfk

Aust-Agder fylkeskommune har hvert år siden 1971 delt ut fylkeskultur­pris årlig til fremtredende kunstnere og kulturarbeidere med sterk tilknytning til Aust-Agder.  

Fylkeskommunen tildeler også to kulturstipender, og har etablert et arbeidsstipend for kunstnere innen billedkunst, kunsthåndverk og tilgrensende kunstuttrykk innen visuell kunst.