Kultur

Aust-Agder fylkeskommune arbeider målrettet med bibliotekutvikling, kunst- og kulturformidling, kulturinstitusjoner, kulturvern, idrettsliv og folkehelse. Dette gjøres gjennom å ta vare på og formidle fylkets kulturhistorie og videreutvikle fylkets kulturelle særtrekk gjennom konkrete tiltak og kompetansebygging.

Fra Kulturkonferansen 2016. Fire unge kunstnere fra Aust-Agder viste "Dørterskel – et prosjekt på tvers". Signe Domogalla, danser og koreograf / Elin Igland, billedkunstner / Ian Forbes, filmskaper / Arne Mathiesen, musiker og komponist. Foto: Tonje Eikrem Jacobsen

Vi er opptatt av å sikre profesjonalitet, mangfold og bredde i kunst- og kulturaktiviteter og kunstuttrykk. Det er viktig for oss å bidra til å etablere og utvikle gode kulturarenaer og møteplasser.

Kulturloven og en rekke andre lover, forskrifter og retningslinjer gir nasjonale føringer og
fordrer aktiv offentlig satsing på hele kulturfeltet. Fra 1/1 inngår vi i Agder fylkeskommune, avdeling for kultur, idrett og frivillighet, under ledelse av Anne Tone Hageland.

Regionplan Agder 2030 har ambisiøse mål for kulturfeltet, les planen her.

Aust-Agder fylkeskommunes sektorplaner (og Regionplan 2020) har gitt føringer for arbeidet i inneværende planperioden: 


Fylkeskommunen gir tilskudd til drift av en rekke kulturinstitusjoner og organisasjoner
(NB Nye frister og retningslinjer for Agder fylkeskommune kommer på nyåret 2020!)