Tilskudd til fysisk aktivitetstiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Det kan søkes tilskudd til tiltak for fysisk aktivitet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelser. Rammen er kr 60.000.

Søknadsfrist

1. november

Søknadskjema

Last ned søknadsskjema her (word-format)

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til: Nils André Gundersen, idrettsrådgiver, tlf. 48 11 74 38.