'

Idrett

Fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer. I tillegg fordeles fylkeskommunale midler til fylkesidrettsanlegg.