Samarbeidsavtaler med kommunene

Fylkeskommunen ønsker å være en støttespiller for kommunene i fylket ved å legge til rette for møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Vi ønsker å bidra til et konstruktivt samarbeid om folkehelseoversikter med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen.

Det er i gang et arbeid med å etablere samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune og fylkeskommunen. Avtalene skal fremme regional utvikling med utgangspunkt i regionplan Agder 2020. Arbeidet med folkehelseoversikter inngår under avtaleområde Det gode livet - Agder for alle.