Folkehelsestatistikk

Fylkeskommunen bidrar til å fremskaffe statistikk til folkehelseoversikter, planer og strategier.

Statistikkportal Agder

Statistikk for flere samfunnsområder presenteres på en nettside i tabeller, grafer og kart. Det er mulig å sammenligne data mellom kommuner og fylker samt med nasjonalt nivå. Vurderinger, analyser eller tolkning av dataene må gjøres lokalt.


Folkehelseundersøkelsen i Agder 2015

Hovedresultater og deskriptive analyser fra undersøkelsen er presentert i en resultatrapport som kan leses her. Analyser utover dette må gjøres lokalt. Eksempler på tema som berøres er trivsel, levevaner og levekår.


Ungdataundersøkelsen i Agder 2016

Ungdataundersøkelsen er den største levekårsundersøkelsen for ungdom som noensinne er gjennomført i Agder. Presentasjoner fra avholdt konferanse i Agder finnes elektronisk. Rapporten "Ung i Agder 2016" presenterer resultater og gir analyser av utvalgte tema. 


Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler

Folkehelseprofilene for Aust-Agder fylke, og for den enkelte kommune, viser statistikk på utvalgte folkehelsetema.