'

Folkehelse

Fylkeskommunen har et ansvar innen folkehelse etter folkehelseloven. Arbeidet er forankret i seksjon for kultur og idrett.

Illustrasjonsfoto: Grethe Tvede

Aust-Agder fylkeskommune bidrar til å fremskaffe statistikk til folkehelseoversikter, planer og strategier.

Fylkeskommunen ønsker å være en støttespiller for kommunene i fylket ved å legge til rette for møteplasser for erfaringsutvikling og kompetansebygging. Vi ønsker å bidra til et konstruktivt samarbeid om folkehelseoversikter med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen.