Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper våre virksomheter med å ta miljøansvar.

Verktøyet bidrar til gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 
8 av 12 virksomheter i Aust-Agder fylkeskommune er miljøfyrtårnsertifisert. Disse utgjør 90 % av arbeidsstokken. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.