Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder.

Agder skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, klimaloven og regionale planer. Store deler av utslippene kan kuttes i kommuner og fylkeskommuner, og både store og små kommuner kan bidra.

Likevel kan det det være vanskelig å vite hva akkurat én kommune skal gjøre. Hva kan gjennomføres i praksis? Hva har en reell effekt?

Klimaveikart Agder består av fire kapitler som tar for seg de viktigste utslippsektorene i regionen: transport, bygg, mat og landbruk og industri. Hver kapittel inneholder en rekke tiltak kommunene kan gjennomføre for å lede an i utviklingen av lavutslippsamfunnet.

Les Klimaveikart Agder ved å trykke på bildet (åpnes i egen fane)

For mer informasjon om Klimaveikart Agder, ta kontakt med:
Endre Helgeland, kommunikasjonsrådgiver Vest-Agder fylkeskommune: endre.helgeland@vaf.no

Klimaveikart Agder er utarbeidet av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune med støtte av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. 
Prosjektleder var Ragnhild M. Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune.