Klimaregnskap

Aust-Agder fylkeskommune har siden 2008 lagt frem sitt årsregnskap av klimagassutslipp. Klimaregnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall fra fylkeskommunens virksomheter.

Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den metoden som anvendes som standard av selskaper verden over. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: Karbondioksid , metan , lystgass og fluorholdige klimagasse og er omregnet til CO2 -ekvivalenter.

Klimaregnskap 2016

Aust-Agder fylkeskommune har redusert sine utslipp av klimagasser med 38 % fra 2015 til 2016.

Fylkeskommunens klimaregnskap for 2016 skiller seg fra tidligere ved at klimagassutslippene knyttet til innkjøpte transporttjenester er medregnet. 

Klimaregnskap 2016
Illustrasjonsfoto: Jan Aabøe / AAfk

Tidligere klimaregnskap