Klimaregnskap

Aust-Agder fylkeskommune har siden 2008 lagt frem sitt årsregnskap av klimagassutslipp. Klimaregnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall fra fylkeskommunens virksomheter. Fra 2008 til 2017 er klimagassutslippene i virksomheten redusert med 86 %.

Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den metoden som anvendes som standard av selskaper verden over. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: Karbondioksid , metan , lystgass og fluorholdige klimagasse og er omregnet til CO2 -ekvivalenter.

Klimaregnskap 2018

Basert på sammenliknbare tall viser regnskapet en utslippsøkning fra 6128 CO2-ekvivalenter i 2017 til 6334 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, en økning på 3 %. Årsaken til denne økningen er knyttet til økt rutetilbud i regi av Agder kollektivtrafikk. Fylkeskommunens utslipp er ellers nesten uendret for andre år på rad.

Klimaregnskap 2018.pdf
Illustrasjonsfoto: Jan Aabøe / AAfk

Tidligere klimaregnskap