Klimaregnskap

Aust-Agder fylkeskommune har siden 2008 lagt frem sitt årsregnskap av klimagassutslipp. Klimaregnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall fra fylkeskommunens virksomheter. Fra 2008 til 2017 er klimagassutslippene i virksomheten redusert med 86 %.

Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den metoden som anvendes som standard av selskaper verden over. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: Karbondioksid , metan , lystgass og fluorholdige klimagasse og er omregnet til CO2 -ekvivalenter.

Klimaregnskap 2017

Aust-Agder fylkeskommune har redusert sine utslipp av klimagasser med 25 % fra 2016 til 2017.

Utslipp knyttet til innkjøpe kollektivtrafikktjenester dominerer. Dersom en ser bort fra disse var utslippene uendret.

Klimaregnskap 2016 Klimaregnskap 2017
Illustrasjonsfoto: Jan Aabøe / AAfk

Tidligere klimaregnskap