Klimaregnskap

Aust-Agder fylkeskommune har siden 2008 lagt frem sitt årsregnskap av klimagassutslipp. Klimaregnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall fra fylkeskommunens virksomheter.

Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den metoden som anvendes som standard av selskaper verden over.Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: Karbondioksid , metan , lystgass og fluorholdige klimagasse og er omregnet til CO2 -ekvivalenter.

Klimaregnskap 2015

Fylkeskommunens samlede utslipp av klimagasser i 2015 var 605 tonn CO2-ekvivalenter. Basert på sammenliknbare utslippskilder er virksomhetens utslipp redusert med ca. 78 % siden 2008.

Hovedårsaken til reduksjonen fra i fjor er overgang til biodiesel for maskiner og kjøretøy ved Sam Eyde videregående skole fra høsten 2015. 

Klimaregnskap 2015
Foto: AAfk

Tidligere klimaregnskap