Klimapartnere

Klimapartnere er et grønt nettverk bestående av offentlige og private virksomheter i Agder.

Per i dag er det totalt 48 virksomheter med i Klimapartnere. Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder. Partnere som har vært med siden starten i Agder i 2008 har samlet redusert sine
klimagassutslipp med over 50 % , og en rekke nye grønne produkter og tjenester er utviklet. 

Klimapartnere-metodikken har siden spredd seg til andre regioner og både Klimapartnere Hordaland, Rogaland og Troms er etablert.  Vi opplever også en stor interesse for å etablere Klimapartnere i enda flere fylker.

Se mer på www.klimapartnere.no