Klimapartnere

Aust-Agder fylkekommune ønsker å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale, utviklingsdrivende aktører i landsdelen.

I januar 2009 etablerte fylkeskommunen sammen Arendal kommune og GRID-Arendal Klimapartnere. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet for å bidra til at Agder står best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.

Nettverket er nå utvidet til å omfatte hele Agder og har i dag 35 medlemsvirksomheter, både offentlige og private, med til sammen ca. 17000 ansatte. Hovedfokus er på kunnskap om utfordringene og ikke minst mulighetene klimaendringene representerer, utvikling av varer og tjenester som lavutslippssamfunnet vil etterspørre, og å feie for egen dør ved å redusere egne klimagassutslipp. 

Aust-Agder fylkeskommune og ca. halvparten av de andre medlemmene ønsker også å være klimanøytrale etter FNs definisjon, dvs. de kjøper FN-godkjente klimakvoter for de utslippene de selv ikke har klart å redusere. Aust-Agder ble Norges første klimanøytrale fylkesadministrasjon.

Klimapartnere har en visjon om å fremme Agderregionen som et lokomotiv på overgangen til lavutslippssamfunnet.

Organisering Klimapartnere:

  • Prosjekteier: Aust-Agder fylkeskommune
  • Prosjektpartner: Vest-Agder fylkeskommune
  • Partnervirksomheter: Agder Energi Nett, Agder Energi Varme, Agder Renovasjon, Arendal kommune, Asplan Viak, Avfall Sør, BGM Arkitekter, Clarion Hotel Ernst, Clarion Hotel Tyholmen, CO2focus, Durapart, Flumill, Frameworks, Fylkesmannen i Aust-Agder, Grimstad kommune, Husbanken (avd. Arendal), J.B. Ugland Eiendom AS, Kristiansand kommune, Kruse Smith AS, LOS, Nettbuss Sør, Purity, Quality H&R Kristiansand, Rejlers, Returkraft, Skanska (avd. Agder), Sparebanken Sør, Statens Vegvesen (Region Sør), Stiftelsen Miljøfyrtårn, Thon Hotel Arendal, UNEP/GRID-Arendal, Universitetet i Agder, YIT (avd. Agder)

For mer informasjon se www.klimapartnere.no