Lenkesamling

Her finner du nettressurser for ulike fag, og en oversikt over lenker som er relevante for alle studieretninger. Trykk på fagområdene under for å komme til riktig oversikt

Nettsider tilgjengelig på eksamen

Fra våren 2018 gjelder nye, obligatoriske nasjonale føringer for hjelpemiddelbruk til sentralt gitt eksamen i videregående opplæring. Føringene gjelder for alle videregående skoler og innebærer at de følgende nettsidene er tilgjengelig for elever over hele landet.

 

Nettressurs

Nettadresse

Allkunne

allkunne.no/

Bioteknologirådet

bioteknologiradet.no/

Brønnøysundregisteret

brreg.no/

FN - Globalis

fn.no/

LEXIN- ordbøker

lexin.udir.no/

Lovdata

eksamen.lovdata.no/

Norges bank

norges-bank.no/

Norsksidene

norsksidene.no/web/

Norsk utenrikspolitisk institutt

nupi.no/

Psykologi tidsskrift

psykologtidsskriftet.no/

Regjeringen

http://regjeringen.no/no/id4/

Ressurser for bl.a. HTML og Javascript

http://w3schools.com/

Språkrådets ordbøker

sprakradet.no/

Store norske leksikon

snl.no/

Skriveverktøy

writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/

Statistisk sentralbyrå

ssb.no/

Stortinget

stortinget.no

Samiske og finske ressurser

Nettressurs

Nettadresse

Ordbok   – Sørsamisk

baakoeh.oahpa.no/

Læringsstier   -Sørsamisk

kuvsje.oahpa.no/

Nordsamisk   ordbok

sanit.oahpa.no/

Finsk   ordbok

kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80

Finsk   ordbok

ilmainensanakirja.fi/

Finsk   ordbok

sanakirja.org/

For mer informasjon les føringene fra Utdanningsdirektoratet.

Fellesfag

Engelsk

Matematikk

Norsk

Yrkesfaglig

Matematikk

Studiespesialisering

Biologi

Fremmedspråk

Fysikk

Kjemi

Matematikk

Psykologi

Rettslære

Økonomi

Felles

Nettsider som er relevante for alle studieretninger