Lån av lærebøker

Alle elever har rett på gratis lærebøker.

Pensumbøkene for hver studieretning blir delt ut til elever ved skolestart, etter at eleven har signert Aust-Agder Fylkeskommunes utlånsreglement.

  • Pass godt på bøkene dine! Bøker som ikke blir levert inn ved skoleslutt må erstattes.
  • Ved skoleslutt skal bøkene leveres til bibliotekar eller i resepsjonen.
  • Skriv navn og skoleår i bøkene. Det er du som har erstatningsansvar for bøkene som er registrert på deg.

Trenger du å forlenge lånetiden, eller blir det vanskelig å levere bøkene til oppsatt tid? Ta kontakt med biblioteket på telefon 90927030, så lager vi en avtale på en leveringsdato som passer.

De fleste av lærebøkene som blir kjøpt inn til skolen, blir bestilt fra BS Undervisning. Hvis du må erstatte en bok tar innkjøpspris, det vil si at du betaler for det boken kostet da vi kjøpte den. Du kan bruke BS Undervisning som referanse på pris, så vet du omtrent hvor mye prisen kommer på.

Erstatningskrav på bøker som ikke har blitt levert sendes ut i løpet av juli.