Studiespesialisering

Tvedestrand og Åmli videregående skole satser på et godt realfagstilbud. Årlig gir vi fordypning i: Biologi 1 eller Biologi 2, Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, matte: S1, S2, R1, R2. Det vil si at vi har et fullverdig tilbud, og ved å gå hos oss er alle veier åpne for videre studier!

Utdanningsprogram for  studiespesialisering

 

Studiespesialisering = studiekompetanse

Hva skal du bli?

På studiespesialiserende utdanningsprogram får du den teoretiske ballasten du trenger for å gå videre på høyskole og universitet. Etter 3 år får du generell studiekompetanse om du består alle fagene og får vitnemål. Dette åpner muligheten for mange spennende yrker

Hva skal jeg lære?

På Vg1 har du 30 timer fellesfag per uke. Når du kommer til  Vg2 og Vg3, kan du velge 15 timer programfag per uke.
Den obligatoriske matematikken det første skoleåret kan velges i to varianter: Den ene er for dem som har tenkt å fortsette med matematikk etter obligatorisk del er avsluttet. Dessuten må du velge enten tysk, fransk eller spansk som det obligatoriske 2. fremmedspråket

Fremmedspråk

Vi tilbyr disse fremmedspråkene: Spansk 1, Spansk 2 og Tysk 2. Dette vil kunne endre seg.

Programfag

Vi tilbyr vanligvis disse programfagene hvert år (kan forekomme noen endringer fra år til år):

Programfag innenfor realfag:

 • Matematikk R1 og R2
 • Matematikk S1 og S2
 • Kjemi 1
 • Kjemi 2
 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Biologi 1/Biologi 2 (annethvert år)

Programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap

Programfag innenfor idrett:

 • Breddeidrett 1 (kan velges på Vg1 Studiespesialisering)
 • Breddeidrett 2 (kan velges på Vg2 Studiespesialisering)
 • Toppidrett
 • Friluftsliv

Forsøksordning med to karakterer i norsk

Fra skoleåret 2014-15 har skolen vært med i forsøkordningen med to karakterer i stedet for tre i norsk på studieforberedende og studiespesialiserende. Forsøkte innebærer at elevene får én samlet karakter i stedet for to i norsk skriftlig på Vg1 og Vg2. I tillegg kommer karakteren i norsk muntlig. På Vg3 får elevene to karakterer i skriftlig; en i norsk skriftlig hovedmål og én i norsk skriftlig sidemål. Forsøksordningen varer frem til 2019. Du kan lese mer om forsøksordningen her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

Forsøket undersøker vilkårene for læringsfremmende vurdering i norskfaget. Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Kontaktlærere 2019-20:

Klikk på navnet nedenfor for å få opp e-post-adressen.