Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Elevene på STH er tilknyttet programområdene for naturbruk, helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Det gjøres individuelle tilpasninger.

Elevene følger programfag innenfor de ulike programområdene. Det gjøres individuelle tilpasninger for den enkelte elev. I noen klasser legger vi mest vekt på hverdagslivstrening, i andre klasser mest vekt på arbeidslivstrening.

Alle som skal inn på STH har en søknadsfrist på 1. februar og må ha en sakkynding vurdering fra PPT. Vår avdeling på Holt er en av tre forsterkede skoler i fylket, og vår skole tar i all hovedsak imot elever fra østregionen av fylket.

Holt har fantastiske naturområder for alle våre elever. Vi har mulighet til å ha "klasserom" ute i naturen, på en tidligere husmannsplass eller i to fine gapahuker.

Fjøset står til vår disposisjon med sauer, kuer, griser og hester. Ridning på skolens hester er et populært tilbud for elevene på STH.

Ungdomsbedrift og utplassering i arbeidslivet er satsningsområder innenfor programfag/PTF. De fleste er ute i praksis i løpet av sitt tre årige skoleløp. Skolen ser det som viktig å trene på arbeidsoppgaver eller hverdagslivstrening som gjør elevene bedre istand til å håndtere det voksne liv. Klassene har egne ungdomsbedrifter, der blant annet produksjon av ved fra egen skog, bålpanner og ulike design- og håndverksprodukter selges. Avdelingen selger også egg fra egne høns i egen hage. 

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med avdelingsleder Linda Thorstein.

 

Kontaktlærere:

STHA: Kirsten Hvideberg
kirsten.hvideberg@tvedestrandamli.vgs.no

STHB: Gunhild Risdal Konnestad
gunhild.risdal.konnestad@tvedestrandamli.vgs.no

 

 

STHC: Christian Wright Nordby
christian.wright.nordby@tvedestrandamli.vgs.no