Vg2 Hest- og hovslager

På Vg2 Hest- og hovslagerfag får du opplæring i programfagene stalldrift, aktiviteter med hest og hestehold. Skaff deg en utdanning som faglært på hest eller som hovslager, eller en spennende vei til høyere utdanning.

-      Variert undervisning med både teori og praksis

-      Mulighet for å ta med egen hest på skolen

-      Undervisning på Stall Siring (med 50 hester og ridehus)

-      Utplassering i bedrift 1 dag i uken og samarbeide med bedrifter om lærlingeplasser

 

Du trenger ikke ha med egen hest eller ha spesielle forkunnskaper for å starte i hesteklassen.
Hesteklassen har et samarbeid med Stall Siring bare 10 minutter unna, og mye av den praktiske aktivitet med hest undervisningen foregår der. På Stall Siring har de 50 hester, 2 ridehus, utendørs ridebane og feltrittsbane.

Aktivitet med hest er et fag der elevene skal lære blant annet om å håndtere, ri og kjøre hest. Vi lærer om tilpasning av forskjellig utstyr. Vi bruker mange ulike hester i undervisningen, og elever med egen hest for også mulighet til å delta med disse. 

I faget stalldrift lærer elevene om faget blant annet ved å drifte skolens egen stall med elevhester. De lærer kjøre traktor, fikse gjerder, regelverk, HMS og alt som kreves for å kunne drifte en stall.

Hest og hestehold er et fag der man lærer om fôring, hestens natur, anatomi og fysiologi, sykdom og skadeforebygging. I temaet avl har klassen en egen hoppe de følger frem til følling!

I dag brukes hest både til turisme, friluftsliv, terapiridning og travsport og behovet for kunnskap knytt et til hest er økende. Dette gjelder ulik stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Dette programområdet gir grunnlag for å gå ut i læra i hestefag eller hovslager eller bygge videre på Vg3 studieforberedende innen naturbruk.

 

Lurer du på noe angående «hestelinja»? Ring lærer Alexandra Bult-Myhren, 41 54 11 19