Vg2 Anleggsgartner og idrettsanlegg

VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg

  • Er du glad i bruk av maskiner, men har ikke lyst å bare sitte i en gravemaskin og skrape i en svær grushaug?
  • Synes du det er morsomt å bygge og konstruere ting, men kan tenke deg å jobbe med både stein, tre og metall som materiale?
  • Er du glad i alt som vokser, men vil ikke bare sitte i et veksthus, men heller være ute og plante og stelle grøntområder på en kreativ måte?
  • Eller er du en som gjerne sitter noen timer i en hjullaster, så deretter hjelpe til med en steinflate og  dagen etter legge litt ferdigplen og plante et tre?
  • Liker du varierende og utfordrende jobber og tåler litt forskjellig vær?

DA må du bli anleggsgartner!

Vi ved Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt tilbyr Vg2 utdanningsløp som til slutt kan gi deg fagbrev enten i anleggsgartnerfaget eller som driftsoperatør i idrettsanleggsfag.
Tar du i tillegg Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, så kan du bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør.

For å komme deg inn på Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, må du ta først ett år med enten Naturbruk (Vg1) eller Bygg- og anleggsteknikk (kryssløp). Da sitter du igjen med en spesialisering som er i slekt med gartnerfaget på den ene siden, og bygg og anlegg på den andre.

Etter 2 år lære i bedrift kan du ta fagbrev.

Undervisningen består av både teoretisk og praktisk arbeid.
Du har teoriundervisning i både programfagene Nyanlegg, Drift og vedlikehold og fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Den praktiske undervisningen som utgjør ca. en tredjedel av faget, blir gjennomført i øvingsarealene eller ved prosjektarbeid. Vi legger for eksempel stein, kjører maskiner eller driver med skjøtsel i skolens utearealer.

En andre tredjedel utgjør prosjekt til fordypning hvor du er utplassert i bedriften.

Vi satser veldig på tett sammenarbeid med næringslivet. Vi besøker bedriftene, elevene er utplassert og til slutt får de gjerne tilbudt en læreplass.

For å få mer informasjon:

eller kontakt:

Jørg Martschei
Tlf.: 37196671
Mail: Jorg.Martschei@tvedestrandamli.vgs.no

Ønsker du å se flere bilder?