Voksenagronom

Gjennom helgesamlinger på Holt og hjemmeoppgaver via nett kan du ta agronomutdanningen på to år.

Kurset er et komprimert kurs for voksne over 25 år, kurset går over to år og kan gi vitnemål som agronom. Det blir helgesamlingen gjennom året, totalt ca180 timer (fredager og lørdager kl 9-17) samt egenstudier, innleveringsoppgaver og prøver via nett mellom samlingene. Samlingene består av både teori og praksis.

Kursinnholdet tilsvarer læreplanene for programfagene på Vg2 Landbruk og Gartneri og Vg3 Landbruk. 

Lenker til læreplaner:
Felles programfag Vg2
Felles programfag Vg3
Økologisk landbruk 1
Traktor og maskiner

Noen av temaene som blir gjennomgått:

 • Stell og fôring av husdyr, ulike produksjonsformer
 • Traktorlære og -kjøring, vedlikehold av maskiner
 • Vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr
 • Bruk og stell av motorsag, hogst, skogsdrift
 • Jord- og plantelære
 • Gjødsling og gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Landbruksøkonomi og regnskapslære
 • Bedriftsetablering og forretningsplan
 • Driftsplanlegging
 • Planer, lover og regelverk knyttet til landbruket
 • Biologisk mangfold, naturforståelse, kulturlandskap og utmarksforvaltning

Utgifter til bøker, personlig verneutstyr og eventuell realkompetansevurdering og korte praksiskurs kommer i tillegg.

Mer informasjon om kurset finner du her

Høsten 2018 startet det opp nytt 2-årig kurs. Neste kurs starter opp høsten 2020.

Fyll ut søknadsskjemaet som du finner her

Kontaktperson

Avdelingsleder Kjell Rune Haugland
Telefon: 37 19 66 53/913 61 624
E-post: kjell.rune.haugland@tvedestrandamli.vgs.no