Naturbruk

Naturbruk er på vår avdeling på Holt, hvilket er naturlig i og med at gården vår ligger her. Faktisk har vi flere dyr enn mennesker på skolen vår! Høsten 2016 kunne vi ta i bruk et flunkende nytt, moderne fjøs for melkekyrne og sauene våre.

Foto: Jörg Martschei

Hva skal du bli?

Her er et lite utvalg av yrker som du kan velge mellom hvis du starter med naturbruk: 

  • Agronom
  • Hovslager
  • Lærer
  • Sykepleier
  • Ingeniør
  • Forsker m.fl.

Velg deg en retning og planlegg fremtiden! For studier på høyskole og universitet kreves generell studiekompetanse. Velger du naturbruk får du en grønn ballast med deg i et fremtidig yrke.

Hva skal jeg lære?

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser. Yrkesutøvere innen naturbruk kan arbeide i store og små foretak eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidsplassene er fordelt over hele Norge, og naturbrukskompetanse er også etterspurt i internasjonal sammenheng. Naturbruk er en bærebjelke og grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskapning

Vg1 Naturbruk

Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur, liker du å høste av naturens ressurser i skog, fjell eller vann eller liker du helst å høste av egen innsats?
  
På naturbruk lærer du om praktisk bruk av naturen, hvordan du skal stelle levende dyr og planter og hvordan du skal høste. I tillegg lærer du om hvordan du skal bearbeide råvarene dine til et ferdig produkt, og hvordan du kan skape opplevelser knyttet til naturen på nye og utradisjonelle måter. Velg et yrke som gir grobunn for fremtiden.

Vi tilbyr naturbruk med realfag (realfagspakka) for elever som er interessert i å studere videre, for eksempel til veterinær. Les mer om tilbudet her.

Ønsker du stallplass på skolen? Les mer her.

Vg2 Landbruk og gartneri

Her får du opplæring i husdyr, plantedyrking, skogbruk, og naturbruk, i tillegg til fellesfagene som er like for alle på Vg2 yrkesfag.

Til alle tider vil vi trenge mat på bordet, og dette vil alltid være viktige yrker i vårt samfunn. I dette programfaget får du en bred kompetanse hvor du kan spesialisere deg, utvikle praktiske ferdigheter og få innsikt i produksjonsprosesser. Matvanene våre endres og dette gir endringer i landbruket og i gartnerinæringen. Vil du være med å skape trygg mat for fremtiden, utvikle nye yrker innen en tradisjonell næring, ha større fokus på miljø? Herfra kan du gå på Vg3 landbruk eller Vg3 studieforberedende innen naturbruk.

Vg2 Hest og hovslagerfag

På Vg2 Hest- og hovslagerfag får du opplæring i programfagene stalldrift, aktiviteter med hest og hestehold. Skaff deg en utdanning som faglært på hest eller som hovslager.

I dag brukes hest både til turisme, friluftsliv, terapiridning og travsport og behovet for kunnskap knytt et til hest er økende. Dette gjelder ulik stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Dette programområdet gir grunnlag for å gå ut i læra i hestefag eller hovslager eller bygge videre på Vg3 studieforberedende innen naturbruk.

Les mer om "hestelinja" her.

Ønsker du stallplass på skolen? Les mer her.

Vg2 Anleggsgartner og idrettsanlegg

Er du glad i bruk av maskiner, men har ikke lyst å bare sitte i en gravemaskin og skrape i en svær grushaug? Synes du det er morsomt å bygge og konstruere ting, men kan tenke deg å jobbe med både stein, tre og metall som materiale? Er du glad i alt som vokser, men vil ikke bare sitte i et veksthus, men heller være ute og plante og stelle grøntområder på en kreativ måte? Eller er du en som gjerne sitter noen timer i en hjullaster, så deretter hjelpe til med en steinflate og  dagen etter legge litt ferdigplen og plante et tre? Liker du varierende og utfordrende jobber og tåler litt forskjellig vær?

Les mer om  Vg2 Anleggsgartner her.

Vg3 Landbruk

Vil du bli agronom? Vil du arbeide på egen gård eller som avløser?

I dagens moderne samfunn stilles det store krav til kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Hos oss får du fagkunnskap og blir trenet på å bruke din kreativitet til tverrfaglig tenkning og forstå natur og ressursforvaltning. Her får du mye praktisk og teoretisk undervisning som skal gjøre deg i stand til å kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre.
På dette kurset har du følgende fag: Naturforvaltning, Plante-og husdyrproduksjon ,
Gårdsdrift, Traktor og maskiner og Økologisk landbruk.

Vg3 Studieforberedende innen naturbruk

Ønsker du å være med å forvalte naturressurser som skal gi alle et livsgrunnlag nå og i fremtiden? Vil du gå på høyskole eller universitet?

Dette året utvikler dine analytiske evner, gir deg kunnskap om naturforvaltning og trener deg i å bruke dine kreative evner til å finne praktiske løsninger på teoretiske problemstillinger. Velg den grønne veien til studiekompetanse!

Voksenagronomkurs

Høsten 2018 startet vi opp et nytt kull med voksenagronomkurs. Dette er et komprimert kurs for voksne over 25 år, der programfag fra Vg2 Landbruk og gartneri og Vg3 Landbruk kjøres over to år gjennom helgesamlinger. Kurset kan føre til vitnemål som agronom. Planen er å starte opp nytt kurs høsten 2020 hvis vi får tildelt midler og det er nok søkere. Les mer om kurset her.

Kontaktlærere

1NAA: Terje Nærbø

1NAB: Marianne Slotta

2AI: Jörg Martschei

2HH:Alexandra Bult-Myhren

2LG:Liv-Torill Espeland

3LA: Eivind Gangsei

Voksengronomkurs: Tor Harald Ottersland