Breddeidrett

Breddeidrett gir en variert og bred utdannelse i mange ulike idretter.

Breddeidrett er faget for deg som vil ha en allsidig og aktiv hverdag. Her legges det vekt på de mindre og mer ukjente idrettene, og kobler idrettsaktivitet på skolen opp mot lag og organisasjoner i ditt lokalmiljø.

Helse og livsstil er også et viktig fagområde i breddeidrett, og gir deg en god innsikt i hva som er en sunn og god livsstil.

Breddeidrett kan velges i VG1, VG2 og VG3.