Idrettsfag

Idrettsfag er et 3-årig videregående skoletilbud som gir generell studiekompetanse og et allsidig idrettstilbud. Dette utdanningsprogrammet passer for deg som vil kombinere skole, idrettslig aktivitet og som ønsker å studere videre etter endt utdanning. Den generelle studiekompetansen gir deg mulighet til å studere videre på et utall ulike høyskole- og universitetsstudier etter endt utdanning.

Nyhet 7. mai 2019:

Fylkesutvalget vedtok 7. mai at Vg1 Idrettsfag ved Tvedestrand og Åmli vgs flyttes fra avdeling Åmli til avdeling Tvedestrand fra høsten 2019.

Alle søkere til Vg1 Idrettsfag vil få sms fra Inntakskontoret om dette og tilbud om å endre sitt skolevalg til Tvedestrand.

Lurer du på noe angående bytte av skole osv, ta kontakt med Inntakskontoret. Tlf. 37 01 74 10.

For mer informasjon om tilbudet på Vg1 Idrettsfag ved avdeling Tvedestrand, ta kontakt med Gøran Isaksen (mob. 918 68 835). Du kan også lese mer her.

Når du har gjennomført og bestått Vg1 (første året) har du grunnlag for å kunne få aktivitetslederkursbevis i barneidrett.

Ved å gjennomføre og bestå Vg2 og Vg3 vil du kunne få grunnlag for å få Trener 1 - sertifikat i barneidrett og / eller i din fordypningsidrett. På idrettsfag vil du utvikle deg til å bli sterkere, mer utholdende, smidigere og bedre dine tekniske ferdigheter i flere idretter. Dine kunnskaper og innsikt i idrettene vil få en annen dimensjon. Du vil også utvikle dine lederferdigheter.

Vi krever av deg

  • Innsats
  • Humør og vilje til å bli bedre
  • Samt at du stiller med det idretts- og aktivitetsutstyret som kreves. 

Som elev ved skolen får du gode treningsmuligheter. Du vil få tilgang til en stor og velutstyrt idrettshall, fotballbane, klatrevegg, styrketrening, aerobic, hoppbakker, skiløyper, svømmebasseng, elvepadlingsmuligheter, rik natur og mye mer.

Forsøksordning med to karakterer i norsk

Fra skoleåret 2014-15 har skolen vært med i forsøkordningen med to karakterer i stedet for tre i norsk på studieforberedende og studiespesialiserende. Forsøkte innebærer at elevene får én samlet karakter i stedet for to i norsk skriftlig på Vg1 og Vg2. I tillegg kommer karakteren i norsk muntlig. På Vg3 får elevene to karakterer i skriftlig; en i norsk skriftlig hovedmål og én i norsk skriftlig sidemål. Forsøksordningen varer frem til 2019. Du kan lese mer om forsøksordningen her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

Forsøket undersøker vilkårene for læringsfremmende vurdering i norskfaget. Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.


Kontaktlærere skoleåret 2018-19

1IDA: Trond Eirik Jaabæk

2IDA: Arne Hægestøyl

3IDA: Stig A. Tveit