Idrettsfag

Idrettsfag er et 3-årig videregående skoletilbud som gir generell studiekompetanse og et allsidig idrettstilbud. Dette utdanningsprogrammet passer for deg som vil kombinere skole, idrettslig aktivitet og som ønsker å studere videre etter endt utdanning. Den generelle studiekompetansen gir deg mulighet til å studere videre på et utall ulike høyskole- og universitetsstudier etter endt utdanning.

Skoleåret 2019/2020 er Vg1 Idrettsfag plassert ved vår avdeling i Tvedestrand, mens Vg2 og Vg3 Idrettsfag holder til i Åmli.

Fra og med høsten 2020 flyttes alle avdelingene til den nye skolen ved Mjåvann på Tvedestrand.

Hvordan det blir seende ut der kan du se på Facebook-siden Ny Tvedestrand videregående skole og idrettspark.

For mer informasjon om tilbudet på Vg1 Idrettsfag, ta kontakt med Gøran Isaksen (mob. 918 68 835). Du kan også lese mer her.

Når du har gjennomført og bestått Vg1 (første året) har du grunnlag for å kunne få aktivitetslederkursbevis i barneidrett.

Ved å gjennomføre og bestå Vg2 og Vg3 vil du kunne få grunnlag for å få Trener 1 - sertifikat i barneidrett og / eller i din fordypningsidrett. På idrettsfag vil du utvikle deg til å bli sterkere, mer utholdende, smidigere og bedre dine tekniske ferdigheter i flere idretter. Dine kunnskaper og innsikt i idrettene vil få en annen dimensjon. Du vil også utvikle dine lederferdigheter.

Vi krever av deg

  • Innsats
  • Humør og vilje til å bli bedre
  • Samt at du stiller med det idretts- og aktivitetsutstyret som kreves. 

Som elev ved skolen får du gode treningsmuligheter. Du vil få tilgang til en stor og velutstyrt idrettshall, fotballbane, klatrevegg, styrketrening, aerobic, hoppbakker, skiløyper, svømmebasseng, elvepadlingsmuligheter, rik natur og mye mer.

Forsøksordning med to karakterer i norsk

Fra skoleåret 2014-15 har skolen vært med i forsøkordningen med to karakterer i stedet for tre i norsk på studieforberedende og studiespesialiserende. Forsøkte innebærer at elevene får én samlet karakter i stedet for to i norsk skriftlig på Vg1 og Vg2. I tillegg kommer karakteren i norsk muntlig. På Vg3 får elevene to karakterer i skriftlig; en i norsk skriftlig hovedmål og én i norsk skriftlig sidemål. Forsøksordningen varer frem til 2019. Du kan lese mer om forsøksordningen her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

Forsøket undersøker vilkårene for læringsfremmende vurdering i norskfaget. Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.


Kontaktlærere skoleåret 2019-20

1IDA: Ørjan Olsen

2IDA: Trond Eirik Jaabæk

3IDA: Arne Hægestøyl