Vg2 Helsearbeiderfag

Etter Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du gå Vg2 Helsearbeiderfag. Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid til mennesker som trenger det.

Helsefagarbeideren arbeider i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivå og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og offentlig sektor.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter, og brukerkrav innenfor helse- og sosialtjenesten.

Dette er utdanningen for deg som bryr deg om, og viser omsorg og respekt for, andre. Du vil lære å arbeide selvstendig og i team.

Helsefagarbeidsutdanning vil gi deg et godt grunnlag for videre læretid og arbeid.

Skoleåret 2014/2015 og 2016/2017 ble det arrangert studietur til Spania for helsefagarbeiderne, et prosjekt som har vært svært lærerikt for elevene og som skolen håper på å kunne tilby videre.