Helse- og oppvekstfag

På våre avdelinger i Åmli og på Holt har vi tilbud om Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsefagarbeider og Vg2 Barne- og ungdomsfag. Elevene har egne øvingsrom på Holt, og tilrettelagte klasserom for undervisning i helsefag og barne- og ungdomsfag i Åmli. Skolen har også undervisning på Vg3 i skole for Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider.

Ønsker du å arbeide med mennesker, ha en sikker og utfordrende jobb? Innen dette fagområdet kan du arbeide med mennesker i alle aldre! 

Har du omsorg for andre, liker du å hjelpe? Innen helse og sosialsektoren finnes det mange ulike typer jobber, og dette er et arbeidsområde i vekst. Her lærer du om livsstilssykdommer, hvordan du kan være med å forebygge sykdommer, eller hvordan du kan behandle eller lindre. Det vil i fremtiden være et stort behov for deg som velger yrker innen denne sektoren hvor du hjelper mennesker med ulike behov.

For å vite hva fagene handler om har lærerne laget flotte oversikter over studieretningene, som du finner nedenfor. En for Vg1 Helse- og oppvekstfag, og en for Vg2 Helsefagarbeider. I menyen finner du mer informasjon om Vg2 Helsefagarbeider og Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. God lesning og velkommen til Åmli og Holt!

Les mer om fagene:

Kontaktlærere:

Åmli:

Holt: