Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk har sine undervisningslokaler på Fiane, og vi har 15 elevplasser på Vg1.

Utdanningsprogram for bygg– og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk  -  begynnelsen på en spennende praktisk yrkeskarriere.
 
Hva skal jeg lære?

På Vg1 tilbys du 5 fellesfag og 2 programfag.

Programfaget Produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget.

I programfaget Tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. legge grunnlag for livslang læring.

Velkommen til et kreativt og godt arbeidsmiljø!

Kontaktlærere:

1BA: John Færsnes

Læreplan:

Nyttige linker: