Rådgivere ved Tvedestrand og Åmli vgs

Tvedestrand videregående har tre rådgivere. Disse er Siw Hagane Haslemo, Mona Rønningen og Ada Tegnander.

Rådgivers kontor finnes både på Holt, Åmli og i Tvedestrand. I all hovedsak vil du finne Ada på Holt og Åmli, Siw på Holt og Tvedestrand og Mona i Tvedestrand.

Rådgiverne hjelper deg med det du måtte lure på faglig eller sosialt. De har et nært samarbeid med helsesøster, PPT, OT, ulike helseinstanser og ansatte ved skolen. De kan derfor hjelpe deg videre med ting hvis det er vanskelig å gjøre noe alene.

Hva skal jeg bli? Det er et viktig spørsmål mens du er elev på Tvedestrand videregående skole. Alle elever som ønsker det kan kontakte rådgiver for en samtale rundt valg av studier. Det er viktig at du tenker på dette tidlig slik at du velger riktig programfag. Noen studier krever spesielle fag.

  

Kontaktinformasjon


Ada Tegnander
e-post: ada.tegnander@tvedestrandamli.vgs.no
Mobil: 930 57 971


Siw Hagane Haslemo
e-post: siw.hagane.haslemo@tvedestrandamli.vgs.no
Mobil: 93483045


Mona Rønningen
e-post: mona.lunde@tvedestrandamli.vgs.no
Mobil: 950 33 224

Lenker til utdanningsinformasjon