Helsesykepleier (helsesøster) ved skolen

Helsesykepleier

Helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) kan hjelpe med mange ulike spørsmål og har taushetsplikt. Hun har kontakt med legesenter, barne og ungdomspsykiatri og kan hjelpe deg videre hvis du ikke helt vet hvor du skal finne hjelp. 

Avdeling Holt og Tvedestrand:

Amalie Kleppen er helsesykepleier på avdeling Holt og i Tvedestrand.

På Holt er helsesykepleier til stede onsdager fra 08.30 og utover.

På Tvedestrand er helsesykepleier til stede torsdager fra 8.30 og utover.

Hvis du har behov for å snakke med helsesykepleier utenom åpningstidene, kan du kontakte på telefon eller e-post.

Amalie Kleppen mobil: 97 59 80 79

Annenhver torsdag er også en representant fra Psykisk Helse i kommunen tilstede i Tvedestrand fra 10-14.

Helsestasjonen for ungdom i Tvedestrand er ellers åpen for ungdom hver mandag fra klokken 14.30-16.00

Avdeling Åmli:

Lise Børtinghus er helsesykepleier ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Åmli. Hun er tilgjengelig for elevene mandager og torsdager klokken 08.00-15.00. Hun holder til i et lite rødt bygg som kalles Miniskolen og ligger rett ved siden av Åmli-hallen.

E-post:

Lise Børtinghus: lise.bortinghus@amli.kommune.no


Helsestasjon for ungdom er åpen onsdager klokken 15.30 -16.30 på Åmli helsetasjon.