Helsesykepleier (helsesøster) ved Tvedestrand og Åmli vgs

Helsesykepleier

Helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) kan hjelpe med mange ulike spørsmål og har taushetsplikt. Hun har kontakt med legesenter, barne og ungdomspsykiatri og kan hjelpe deg videre hvis du ikke helt vet hvor du skal finne hjelp. 

Avdeling Holt og Tvedestrand:

Ellen M'bon og Amalie Kleppen er helsesykepleiere på avdeling Holt og i Tvedestrand. Hvis du har behov for å snakke med dem utenom åpningstidene, kan du kontakte dem på telefon eller e-post.

E-post:

Ellen M'bon:  Ellen.Mbon@tvedestrand.kommune.no

Ellen M'bon mobil: 48 22 43 37

Amalie Kleppen mobil: 97 59 80 79

 Tilstedeværelse:

  • Tvedestrand: Torsdag kl. 9-14 + mandag i partallsuker kl. 9-12
  • Holt:               Onsdag kl. 8-14 + mandag i oddetallsuker kl. 9-12

Helsestasjonen for ungdom i Tvedestrand er ellers åpen for ungdom hver mandag fra klokken 14.30-16.00

Avdeling Åmli:

Lise Børtinghus er helsesykepleier ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Åmli. Hun er tilgjengelig for elevene mandager og torsdager klokken 08.00-15.00. Hun holder til i et lite rødt bygg som kalles Miniskolen og ligger rett ved siden av Åmli-hallen.

E-post:

Lise Børtinghus: lise.bortinghus@amli.kommune.no


Helsestasjon for ungdom er åpen onsdager klokken 15.30 -16.30 på Åmli helsetasjon.