Elevråd ved Tvedestrand og Åmli vgs

Tvedestrand og Åmli vgs har som alle skoler et elevråd og et skolemiljøutvalg (SMU). Skolen tar elevmedvirkning på alvor og elevrådet gjør en god jobb med å skape positive endringer i hverdagen til sine medelever.

Hvert skoleår blir det valgt nye elevrådsrepresentanter på skolen. Valg av elevrådsleder og nestledere for de andre respektive avdelingene velges på høsten.

Hver av avdelingene Åmli, Holt, Fiane og Tvedestrand velger ut tre kandidater hver som skal sitte i elevrådsstyret. Elevrådsstyret har faste møter gjennom året med ledelsen, både samlet og på hver avdeling. Det avholdes egne møter i elevrådet på hver avdeling som sender saker til elevrådsstyret. De ni representantene velger en leder og to nestledere innad i styret. Fortrinnsvis en fra hver av skolens avdelinger. Det velges også en HMS- ansvarlig på hver avdeling.

Det lages en møteplan mellom elevrådsstyret og skolens ledelse, slik at skyss blir planlagt i møteplanen.

Ledelsen og elevrådet har i samspill kommet fram til følgende satsingsområder for skoleåret 2017/2018:

  1. Skolemiljø – relasjon elev-elev og elev – lærer
  2. Klassemiljø og læringsmiljø
  3. Undervisning
  • metoder
  • variasjon
  • medvirkning (for eksempel i arbeid med årsplaner og vurdering)
  • fagdager
  1. Motivasjon – hvordan holde motivasjonen oppe gjennom skoleåret?
  2. Psykisk helse
  3. Miljø – grønn skole