Yme - elevenes innsamlingsprosjekt

En av skolens oppgaver er i henhold til paragraf 1-1 i Opplæringslova å «åpne døren mot verden og fremtiden», og å lære elever om likeverd og solidaritet. Med dette som bakgrunn har elever ved Tvedestrand og Åmli vgs valgt å inngå et samarbeid med stiftelsen YME.

Elevene ved vår skole har selv bestemt at de ønsker å ha YME som sitt internasjonale solidaritetsprosjekt. Elevene arbeider en dag i løpet av året for å samle inn penger til stiftelsen, hvor de skal arbeide for minimum 300 kroner. Vi håper at arbeidsgivere finner arbeidsoppgaver denne dagen, slik at brønner kan ferdigstilles.
Dato for arbeidsdagen for YME 2018 blir torsdag 1. november.

Stiftelsen YME arbeider med å gi befolkning i Republikken Kongo, Mosambik, Somalia og Rwanda tilgang til rent vann og sanitære anlegg. Organisasjonen borer brønner og driver yrkesskoler, slik at lokalbefolkningen kan drifte brønnene på egenhånd.

I mai 2018 inngikk YME et samarbeid med UNICEF om å bore 4 nye brønner i regnskogsområdet i Republiken Kongo. Brønnene bores ved skoler i byene Enyellé og Beto, hvor de kommer urbefolkningen, Pygmeene, til gode. Brønnene vil koste rundt 1 million kroner, hvorav YME skal samle inn 300.000 kr. Pengene som blir samlet inn av elever ved Tvedestrand og Åmli vgs vil i år gå til dette prosjektet.

Gjennom YME-dagen viser elevene ved Tvedestrand og Åmli vgs solidaritet med Pygmeene og bidrar til å styrke deres posisjon i Kongo Brazzaville. Hvis også du vil bidra til at flere brønner kommer på plass, kan du gi en gave til kontonummer: 2938 11 11111

 

I samarbeidet vårt med Yme, inngår en "vanndag" i mai/jun hvert år, der YME gir alle elever på Vg1 en fantastisk flott og lærerrik temadag. Her borer de etter vann, regner ut vannbehov, tar vannprøver og analyserer, besøker renseanlegget og får sette teorien fra klasserommet ut i praksis. 

Informasjon om YME