Sauesanking

På skolens gårdsbruk har vi cirka 100 vinterfôra søyer av spælsau og i sommersesonger øker antallet til omtrent 400. Hele saueflokken kjøres til Fyresdal i juni for å gå på fjellbeite der og i begynnelsen av september er elevene med på å samle sauene på fjellet slik at vi kan få de hjem for vinteren.

Snakk med en elev som har gått naturbruk på Holt og han eller hun vil sannsnynligvis kunne fortelle om mange gode minner fra sauesankinga i Fyresdal. Det er en lang og slitsom dag, men det er først og fremst mange positive opplevelser i form av sosialt samvær, flotte naturopplevelser og det å være med på å gjøre en meningsfull jobb.

Dagen er organisert slik at elever og ansatte deles i grupper som har ansvar for sitt område i fjellbeite og gruppa søker gjennom dette området for sau. Sauene drives etterhvert sammen i større og større flokker som drives fram mot samlekveet som ligger nederst i beiteområdet. Her blir sauene sortert og etterhvert kjørt hjemover. For noen sauer ender kjøreturen på slakteriet og blir til nydelig lammekjøtt, mens andre kommer tilbake til Holt for å være avlsdyr der gjennom vintersesongen.

Sauesankinga er en fin tradisjon som skolen har hatt i mange tiår og vi håper å fortsette i mange flere.

Alle foto: Elin Ellingsvik Vegerstøl.

Elever på vei ut i sankeomådet.

Elever på vei ut i sankeomådet.

Sau som koser seg på fjellbeite.

Sau som koser seg på fjellbeitet.

Her er sauene på vei nedover til samlekveet.

Her er sauene på vei nedover til samlekveet.


Lasting av sau på slakteribilen.Lasting av sau på slakteribilen.