58,5 grader nord

Hver høst arrangerer elevene på Vg3 i samarbeid med elevene på idrettsfag 58,5 grader nord. Avdeling Åmli inviterer elever fra alle ungdomsskoler til å prøve seg innen mange ulike øvelser i to dager.

Foto: Inge Selås

Har du lyst til å delta i arrangementet?

Følg med på skolens hjemmeside og egen facebookside. Hver ungdomsskole kan stille med et begrenset antall lag - så meld ifra på skolen din at du ønsker å delta. Det er 10 øvelser på to dager som skal gjennomføres og her for du prøvd krefter, hurtighet, mot og kondisjon.

Åmli har i flere år hatt tilbudet som etterhvert er svært ettertraktet. Her kan du prøve ut om idrettsfag er noe for deg. Skolen håper å se deg igjen som elev til neste år!

Her kan du se bilder fra et tidligere arrangement.

Les om tidligere arrengement.