Standpunktkarakterer og klagefrist

Elever har mulighet for å klage på standpunktkarakterer, men det må skje senest 10 dager etter at karakteren blir kunngjort/publisert på Fronter. Før du eventuelt sender klagen, må du snakke med faglærer og rektor. Les mer om dette og se oversikt over datoer for publisering av karakterer nedenfor.

Oversikt over datoer for publisering av standpunktkarakter og frist for eventuell klage:

 

Publisering Fronter

Klagefrist

3ST, 3IDA, 3PBY, 3NA, 3LA

Tors 6. juni

16. juni

2HH programfag

Tors 6. juni

16. juni

2HF programfag

Fre 7. juni

17. juni

2LG, 2LGV programfag

Ons 12. juni

22. juni

2BU, 2AI programfag

Tors 13. juni

23. juni

2ST, 2IDA

Tors 13. juni

23. juni

1ST, 1IDA, 1BA, 1HO, 1NA

Ons 19. juni

29. juni

2AI, 2HF, 2HH, 2LG, 2BU fellesfag

Ons 19. juni

29. juni

 

 

 

Alle klasser – orden og atferd

Ons 19. juni

29. juni

Fravær føres fortløpende og helt til skoleslutt.

Klage på standpunkt

  • Eleven kan klage på standpunktkarakter, men ikke på 2. terminkarakter.
  • En normal klagefrist er alltid 10 dager fra kunngjøring/publiseringsdato (se skjema over)
  • Klage på standpunktkarakter må gjøres skriftlig og klagen må begrunnes. Alle klager vil bli behandlet ved Fylkeskommunenes klagenemd.  Eget skjema på Aust-Agder fylkeskommune sine sider skal brukes: https://www.austagderfk.no/skole/vgs/eksamen-vurdering-og-klagebehandling/
  • Alle som ønsker å klage må snakke med faglærer og rektor før klage sendes.
  • Alle klager vil få en begrunnelse fra faglærer og rektor som sendes klagenemda.  Eleven får en kopi av sakspapirene.
  • Det er viktig at klagen er datert og underskrevet. (Skjema for klage skal brukes)
  • Ingen hurtigklagesensur i Aust-Agder fylkeskommune i 2019.

 

Mer utfyllende informasjon og skjema finner du her:

https://www.austagderfk.no/skole/vgs/eksamen-vurdering-og-klagebehandling/