Foresattmøter

Onsdag 28. og torsdag 29. august inviterer vi til møter for elever og foresatte ved alle Vg1-klasser ved skolen.

Egen invitasjon er sendt ut med alle Vg1-elevene.

Onsdag 28. august.

Kl. 18.00 på Holt: For alle Vg1-klasser innen helse- og oppvekst, byggfag, naturbruk. Adresse: Landbruksskoleveien 25

Kl 18.30 i Tvedestrand: For alle Vg1-klasser innenidrett og studiespesialisering.
Adresse: Lyngmyrveien 57.

 

Torsdag 29. august.

Kl. 18.00 i Åmli: For Vg1-klasse innen helse- og oppvekst,
Adresse: Skulekleiva 3.

 

Velkommen til båd foresatte og elever!