Elevundersøkelsen

Alle ordinære elever ved skolen vår, vil få tilbud om å delta i Elevundersøkelsen i perioden 11. november - 6. desember 2019. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Her finner du mer informasjon til foresatte og til elever.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

 

Du finner mer informasjon også her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

 

Mer informasjon til elever og foresatte om undersøkelsen:

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (bokmål)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (nynorsk)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (samisk)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (arabisk)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (dari)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (engelsk)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen (tigrinja)