Bestilling av vitnemål

Du kan bestille nytt vitnemål/kompetansebevis hvis du har tatt opp/forbedret fag, eller bestille en kopi.

NB! Vitnemålsbestillinger som kommer inn i perioden 5. juli  - 5. august blir ikke behandlet før etter 5. august grunnet ferieavvikling!

 

Det må beregnes ca. en ukes leveringstid. (I perioden juni/juli kan det ta noe lengre tid)

Vitnemål som er fra 1995 og bakover i tid er oversendt Aust-Agder museum- og arkiv. På denne type dokumentasjoner må det regnes ca 3 ukers leveringstid og prisen er 500 kr pr. bevis.

 

Priser på vitnemål/kompetansebevis 

  • Forbedring av vitnemål/komp.bevis: Det tas ingen betaling for ny dokumentasjon når personer har tatt opp fag til forbedring av karakterer eller nye fag som de ønsker å få på ny dokumentasjon. Merk at dersom du har tatt fag i andre fylker må du levere/sende dokumentasjon til oss for at vi skal kunne registrere det på dokumentasjonen.
  • Duplikat: Det tas kr. 300,- for «duplikat/ny original» av vitnemål/kompetansebevis o.l. hvis eleven har mottatt det tidligere og ber om nytt.
  • Oversettelse: Kr. 50 for oversettelse av vitnemål/kompetansebevis til engelsk.

NB! Les om elektroniske vitnemål her: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/elektronisk_vitnemal/index.html

Ønsker du å bestille vitnemål/kompetansebevis, send en e-post til tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no

Du må oppgi ved bestilling:

  • Navn (eventuelt navn du hadde da du gikk på skolen)
  • Avgangsår
  • Linje/utdanningsprogram du gikk på
  • Avdeling ved skolen (Åmli, Holt, Tvedestrand)
  • Adresse som vitnemål/kompetansebevis skal sendes til.