Voksenagronom

I august starter vi igjen opp med program for voksenagronom! Gjennom helgesamlinger på Holt og hjemmeoppgaver via nett kan du ta agronomutdanninga på to år.

Kurset er et komprimert kurs for voksne over 25 år, kurset går over to år og kan gi vitnemål som agronom. Det blir helgesamlingen gjennom året, totalt ca 180 timer (fredager og lørdager kl 9-17) samt egenstudier, innleveringsoppgaver og prøver via nett mellom samlingene. Samlingene består av både teori og praksis, og kurset er gratis. Les mer om kurset her.