Elevens rett til et trygt skolemiljø

Tvedestrand og Åmli videregående skole har laget en plan for fremming av arbeid med et godt og inkluderende skolemiljø.

  • Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal

  • Følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen
  • Gripe inn og stoppe adferd som skader trivsel og trygghet med en gang, hvis det er mulig
  • Si fra til rektor
  • Undersøke det som har skjedd
  • Lage en plan med tiltak (aktivitetsplan) for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø

 

Planene ble vedtatt i Skolemiljøutvalget(SMU) 5. februar 2018, og kan lastes ned her. Dersom du vil si fra til skolens ledelse eller rektor om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så kan du gjøre det ved å bruke dette skjemaet. Skolen skal undersøke saken og lage en plan med tiltak, en aktivitetsplan.

Du kan lese mer her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/