Nytt fjøs

I oktober 2016 kunne de første dyra flytte inn i den nye driftsbygningen på Holt. Fjøset er topp moderne og en god plass for både folk og fe.

Driftsbygningen tar over for det gamle fjøset for melkeku og sau som var fra 1983. Den nye driftsbygningen for storfe og sau har fokus på fremtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger. Med blant annet melkerobot og foringsautomater er det moderne fjøset til glede for både dyr, elever og ansatte. 

Nedenfor finner du noen tekniske fakta.

Melkeproduksjon (tall fra 2017):

 • Melkekvote: 175 236 kg
 • Antall årskyr: 23
 • Kalving: Konsentrert kalving i august/september
 • Salg av oksekalver og de kvigekalvene vi ikke trenger selv til rekruttering

Saueproduksjon (tall fra 2017):

 • Antall vinterfôra søyer: 115
 • Rase: Spæl
 • Avlsbesetning
 • Med i Aust-Agder værring

Om driftsbygningen:

 • Melkerobot
 • Gulv hos sau: Plastgulv kombinert med strekkmetallrist
 • Gjødselhåndtering: Kuene går på spaltegulv med flyterenner med propell. Pumpe til å kjøre gjødsla over til tank. Rengjøringsrobot hos kyrne, ungdyr og i velferdsavdelingen.
 • Grovfôrhåndtering: Rundballer med fôrblander 12 mtil tre rundballer. Utfôring med band i tak.
 • Kalveavdeling: 6 binger med halm, 5 dyr pr binge. 
 • Velferdsavdeling til kalving og syke dyr: Plass til 8 kuer med 4 kalvebinger.

Utside fjøs, den nærmeste delen er saueavdelingen.

Oversiktsbilde sett utenfra

Gjødseltank og fôrsentralen.

Liggebåser for melkkyr.Kløbørste for kyrne.Oversiktsbilde inne i melkekuavdelingen.

Melkeroboten sett ovenfra.

Ku som kommer ut fra melkeroboten.

Kalveavdelingen.

Kalveavdelingen.

Fra en sauebinge.

Saueavdelingen sett ovenfra. Fôrvogna i forgrunnen.

Fôrblanderen.