Ungdata-undersøkelse 2019

I perioden 25. februar-8. mars kommer alle våre elever mellom 16 og 19 år å få tilbud om å delta i Ungdata-undersøkelsen i en skoletime.

Formålet med undersøkelsen er å skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår til bruk i fylkets arbeid med denne aldersgruppen. Undersøkelsen er en viktig mulighet for ungdommer til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

I informasjonsskrivet som ligger her finner du som foresatt og elev mer informasjon om undersøkelsen. Lurer du på noe rundt undersøkelsen, ta kontakt med noen av personene som står oppgitt i informasjonsskrivet eller studieleder Cecilie Ausland, som er ansvarlig kontaktperson for undersøkelsen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Informasjonsskriv til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Aust-Agder 2019