Avdeling Hovden

Setesdal VGS, avdeling Hovden ligger øverst i Setesdal – midt i Sør Norge

Setesdal VGS, avdeling Hovden ligger øverst i Setesdal – midt i Sør Norge!
Kun 3 timer fra Kristiansand og 3,5 time fra Arendal.
På Hovden har vi et variert og spesialisert tilbud innen Idrett og Reiseliv VG2.
Elever får en unik mulighet til å kombinere idrett og skole på et høyt nivå.
Skolen legger veldig godt til rette for at elevene skal lykkes både på skolen og i sin idrett.
Skolen har 105 skoleplasser hvor av disse er 15 på Reiseliv VG2

* Studiespesialiserende med fordypning i breddeidrett
* Studiespesialiserende med fordypning i toppidrett / Langrenn
* Studiespesialiserende med fordypning i toppidrett / Alpint
* Studiespesialiserende med fordypning i toppidrett / Snowboard
* Studiespesialiserende med fordypning i toppidrett / Freeski
* Yrkesfag fordypning inne Reiseliv VG2  
eneste stedet i Agder som tilbyr dette)

For mer informasjon og kriterier for inntak på studiespesialiserende med toppidrett som fordypning. Se våre hjemmesider www.hovdenskigymnas.no 

Hovden er en reiselivsdestinasjon utenom det vanlige, her har vi gjester sommer som vinter fra hele verden. Det er ikke uten grunn at Yrkesfag Reiseliv VG2 er plassert akkurat Hovden.  Skolen har et kjempe godt samarbeid med reiselivsbedriftene på Hovden. Det er mange mulighet å ha utplassering i YFF på Hovden og ikke minst tar flere reiselivsbedrifter imot elever som ønsker å ha ekstra jobb utenom skolen.
Dette er verdifull yrkespraksis og gir elevene mulighet for å ta med seg gode jobb referanser inn i søkeperioden når det er ferdig på Hovden, når de skal søke læreplasser.
Skolen legger til rette for at elevene får veldig god hjelp til å søke læreplasser og organisere hvert år flere intervjuer hos bedrifter. Slik at elevene kan sikre seg en læreplass før skoleåret er slutt. 

Vi har en innlandstur i løpet av året og en utlandstur ( 5 dager) på våren.
Vi har lite lekser på ukeplanen og vi jobber hardt med å  prøve legge til rette for å ha variert undervisning og ikke minst praktisk undervisning. 
Eksempel på dette er at vi drar på bedriftsbesøk for å se i praksis hvordan de fungere i reiselivet, ut fra den teorien vi jobber med i yrkesfagene.

Fag og timefordeling ser slik ut på reiseliv VG2:
Felles programfag - 17 timer i uka. 
* Etablering og drift 
* Salg og markedsføring 
* Vertskapsrollen 
Fellesfag - 9 timer i uka. 
* Engelsk ( 2 t ) 
* Kroppsøving ( 2 t ) 
* Norsk ( 2 t ) 
* Samfunnsfag ( 3 t ) 

Valgfag/fordypning - 9 timer i uka 
* Yrkesfaglig fordypning – utplassering i bedrift 2 uker sammenhengende på høsten og 2 uker på våren. Jobbintervju hos aktuelle læreplasser blir gjennomført før skoleslutt i mot slutten av skoleåret i YFF faget.

Høres dette spennende ut? 

For mer informasjon se våre nettsider eller følg oss på facebookJ 
Elevene sin hjemmeside: https://gryekrollandersen4.wixsite.com/reiseliv2018 
Facebook: Reiselivs studier på Hovden

Ta kontakt visst du lurer på noe!