Teknikk og industriell produksjon

Studietilbud ved avdHornnes:Vg1 - Teknikk og industriell produksjon

Foto: Stein Godtfredsen

Setesdal videregående skole tilbyr Vg1 Teknikk og industriell produksjon(TIP). Dette er det utdanningsprogrammet som gir den bredeste plattformen for videre utdanning av de tilsammen 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
TIP gir grunnlaget for rundt 80 ulike yrker inkludert kryssløp.

 

  • Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene.
  • Opplæringen skal gi elevene grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring.
  • Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene, og fleksibilitet som øker mulighetene for stadig å utvikle ny kunnskap.
  • Opplæringen skal være yrkesrelatert, og forberede elevene til yrker og arbeid med høy endrings- og omstillingstakt, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Elementer i fellesprogramfag er bl a bruk av ulike typer håndverktøy, sponfraskillende maskiner, ulike sammenføyningsmetoder, elektro, pneumatikk og hydraulikk. 

Klikk her for å få mer informasjon på vilbli.no