Helse- og oppvekstfag

Studietilbud ved avd Hornnes: Vg1 - Helse- og oppvekstfag Vg2 – Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Helsarbeiderfag

Foto: Karen Dåsvand

Ved avd. Hornnes legger vi vekt på at elevene utfordres til å anvende kunnskapen de tilegner seg gjennom praktiske oppgaver og prosjekter.
Vi legger opp individuelle opplegg for de som trenger det og har spesielt god erfaring med voksne som ønsker en yrkesfaglig utdanning.

  • Vg1 Helse og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeidefag
  • Vg2 Barne-og ungdomsarbeiderfag

VG 1 Helse og oppvekstfag.

Eksempler fra programfagene:
Lage mat, praktisk førstehjelp, smitteprøver, blodsukkermåling, blodtrykksmåling, ekskursjoner m.m. Film brukes også for å illustrere fag samt som utgangspunkt for å diskutere ulike emner.

Prosjekt til fordypning på vg1 er lagt opp slik at første halvår jobber elevene med de ulike yrker de kan velge videre. Da jobber elevene med mapper hvor de leverer inn en for hvert yrke. De gjennomfører intervjuer på apotek og hos tannhelsesekretær, besøker fotpleier og får demonstrert behandlinger, besøk og demonstrasjon av ambulansen, lage hyggestund på sykehjemmene og er på besøk på dagsenter og praksis et par dager i barnehage. Etter jul er elevene i praksis innen et yrke de ønsker å søke videre på.

På slutten av året er det lagt opp til ekskursjoner.

VG 2 Helsearbeiderfaget

Alle elevene ved vg2 bruker praksisrommet i stor grad gjennom hele skoleåret. Vi jobber tverrfaglig og mye temabasert for at elevene skal få en helhetlig forståelse av fagstoffet.Vi gjør praktiske øvelser, ser film, jobber med ulike prosjekter og bygger gradvis opp den teoretiske kunnskapen.

I prosjekt til fordypning er elevene ute i praksis. Den organiseres ved at elevene starter med fire dager innføring og så to dager i uken gjennom en periode på høst og en periode vinter/vår. Totalt 34 vakter. Gjennom denne praksisen får elevene mulighet til å virkelig lære hva helsearbeidefaget går ut på samtidig som det er lettere å forstå teori når de kan koble den til praktisk erfaring.

På våren brukes det også tid til å planlegge og gjennomføre studietur. Tidligere år har vi vært i Latvia, England, Spania, Danmark og Sverige. Slike turer er lærerike faglig og ikke minst et minne for livet.

Klikk her for å få mer informasjon på vilbli.no