Fengselsundervisning

Setesdal videregående skole driver kurs og kompetanseheving ved Arendal fengsel avd Evje.

Skolen arrangerer ulike kompetansegivende kurs etter fengselets og innsattes ønsker og behov. Dette er et ledd i arbeidet med rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.

Undervisningen foregår ulike steder og utføres av skolens egne lærere og med innleide lærere/instruktører. Videre tilbys tjenester som kompetansekartlegging og realkompetansevurdering.