Ulike organ ved skolen

Her ser du en oversikt over de ulike organen ved skolen

Elevrådet ved de tre avdelingene:

Skolemiljøutvalg:

 • 3 fra ledelsen og 4 elever.
  Elevene skal her være i flertall

Skoleutvalg:

 • Rektor
 • 3 avdelingsledere
 • 2 elevrepresentanter
 • Tillitsvalgte for pedagogisk personale
 • Tillitsvalgt for andre ansatte
 • Studieleder

AMU:

 • Rektor
 • 3 avdelingsledere
 • Verneombud
 • Administrasjonsleder
 • Tillitsvalgte for pedagogisk personale
 • Tillitsvalgt for andre ansatte