Klasser og kontaktlærere

Oversikt over klasser og kontaklærere skoleåret 2018-2019.

Klasser og kontaktlærere
KlasseAvdelingKontaktlærer
1STA Hovden Thoralf Hildebrandt
1STB Hornnes Trond Salvesen og Andreas Engebrethsen
1HOA/B Hornnes Anja Karsrud og Ellen Cecilie Møllen
1BAA Hornnes Olav T. Vehus
STH Hornnes Maria G. B. Homdal
1TPA Hornnes Stein Godtfredsen
2HFA Hornnes Ingunn Aliz Lauvdal
2STA Hovden Morten Urstad
2STB Hornnes Silje Handeland/Jon Edvard Uleberg
2RLA Hovden Gry Ekroll Andersen
2BUA Hornnes Jannicke Bakke
2BTA Hornnes Olav T. Vehus
2DGA Valle Astrid Jansen
3PBY Hornnes Mari B. Jacob og Helene Dovland
3STA Hovden Bjarte Haugsgjerd
3STB Hornnes Åse Marie Karlsen
3STC Hornnes Sig Tove Aasen
3DGA Valle Frode Færø
3DGA Valle Frode Færø