Klasser og kontaktlærere

Oversikt over klasser og kontaklærere skoleåret 2018-2019.

Klasser og kontaktlærere
KlasseAvdelingKontaktlærer
1STA Hovden Thoralf Hildebrandt
1STB Hornnes Tom Arild Homme
1HOA Hornnes Ingunn Aliz Lauvdal
1BAA Hornnes Trond Salvesen
STH Hornnes Mari Bruun Jacob
1TPA Hornnes Stein Godtfredsen
2HFA Hornnes Marianne Mikkelsen
2STA Hovden Morten Urstad
2STB Hornnes Ronny Hildebrandt
2STC Hornnes Sig Tove Aasen
2BUA Hornnes Jannicke Bakke
2BTA Hornnes Olav T. Vehus
2DGA Valle Astrid Jansen
3PBY Hornnes Per Kristian Bøhn og Helene Dovland
3STA Hovden Bjarte Haugsgjerd
3STB Hornnes Reidar Jensson Ågedal og Åse Marie Karlsen
3DGA Valle Frode Færø
3DGB Valle Frode Færø
2RLA Hovden Gry Ekroll Andersen