Klasser og kontaktlærere

Oversikt over klasser og kontaklærere skoleåret 2016-2017.

Klasser og kontaktlærere
KlasseAvdelingKontaktlærer
1STA Hovden Morten Urstad
1STB Hornnes Trond Salvesen og Arne Attestog
1HOA Hornnes Karen Dåsvand og Berit Susanne Nordstrand
1BAA Hornnes Magne Mjåland
STH Hornnes Marianne Mikkelsen
1TPA Hornnes Stein Godtfredsen
2HFA Hornnes Jannicke Bakke
2STA Hovden Gry Ekroll Andersen
2STB Hornnes Merethe sangvik
2BTA Hornnes Olav T Vehus
2BUA Hornnes Jannicke Bakke
2RLA Hovden Thoralf Hildebrandt
2DGA Valle Astrid Jansen
3PBY Hornnes Per Kristian Bøhn og Åse Marie Karlsen
3STA Hovden Mia Mosnesset
3STB Hornnes Reidar Jensson Ågedal
3STC Hornnes Ronny Hildebrandt
3DGA Valle Frode Færø
3DGB Valle Frode Færø