Historie

Litt om Setesdal vidaregåande skule sin historie. Vi tar gjerne imot historier, artikler, bilder o.l. fra tidligere elever og ansatte ved alle tre avdelingene. Dette ønsker vi å publiserer her.

Skolen startet opp i 1918 og flytta inn i nytt skolebygg i 1925. Det første artiumskullet i 1922, med 18 kandidater, to av de var kvinnelige. Blant elever opp gjennom tidene kan nevnes: Jens Haugland (1932), Kristian Trægde(1936), Olav Arne Kleveland (1954), Kjell Kristian Rike (1963), Paal-Helge Haugen (1964) og Grete Faremo (1973). (Kilde Olav Arne Kleveland)

Skolen staret opp som et landsgymnas i 1918 og var det fram til 1975. Da byttet skolen navn til Hornnes gymnas, videre til Hornnes vidaregåande skule i 1995.

Den videregående skolen i Valle startet med husstellinje i 1972 i kjelleren på Valle skule, filial under Arendal og Blakstad. Internatet åpna i 1976. Selvstendig skole (Valle vgs) i 82 da skolen flyttet inn i nye lokaler. Det har vært mange forskjellige linjer. Husstell, vev, snekker, halvårskurs i vev. Kokk og servitør, aktivitørlinje, helse og sosial, 3-årig musikk, dans, drama og nå bare gull og sølv. Gull og sølv startet i 1995.

Avdeling Hovden startet med det som het VKII - reiselivsaktiviteter. Dette var en klasse på 15 elever som administrativt lå under Valle videregående skole. Høsten 1990 ble så Hovden skigymnas etablert. Da kom også en egen allmennfaglig 1. klasse, der 20 av 30 elever var såkalte ski-elever. Skoleåret 1992/93 var skolen var fullt utbygd. Da besto skolen av til sammen 4 klasser og totalt 105 elever. 

I 2006 ble skolene i Valle, Hovden og Hornnes slått sammen til Setesdal vidaregåande skule.

Her kan du lese mer om historien til avdeling Hovden

Her kan du lese en artikkel fra Jol i Setesdal 1969 om Hornnes Landsgymnas. Det er skrevet av tidligerer rektor Molaug. (PDF-format)

Her kan du lese en artikkel fra Jol i Setesdal, 1985 om Hornnes Landsgymnas. Det er skrevet av tidligere elev og lærer ved skolen, Olav Arne Kleveland. (PDF-format)