Foreldremøte

18. september kl. 17.30

INVITASJON TIL FORELDREMØTE

 

Vi inviterer med dette til foreldremøte for Vg1 og Vg2 på Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes onsdag 18. september 2019.

 

Program for kvelden:

Felles i kantina på elevheimen:

Kl. 17.30 – 18.30:Informasjon om skulen, planverket og foreldresamarbeid. Informasjon frå politiet.

 

Kaffi og noko å bite i på veg til klasseromma.

 

I klasserommet:

Kl. 19.00 – 20.30: Klasseforeldremøte. Kontaktlærar presenterer seg sjølv og programområdet.

Informasjon om fellesfag, programfag, utplassering for yrkesfag, arbeidsplanar, prøveplanar, Its Learning, ordensreglar, klasseromsreglar og sosialpedagogisk arbeid i klassen.

For at vi skal vite omlag kor mange som kjem ber vi om tilbakemelding innan måndag 16. september, send mail til setesdal@setesdal.vgs.no

 

Vel møtt!