Renholdstjenesten

Renholderne har ansvaret for daglig vask av gulv og pulter, nedvask og boning av gulv etter faste rutiner. Det ligger ikke i deres jobb å rydde etter elever og ansatte .